… u 315. emisiji kršćanskog rocka nastavljam dalje s razglabanjem – može li se uopće činiti evangelizacija rock glazbom?! – može-ne-može?! – po 3. put!

Slušamo Riječ Božju iz Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bî dano nauditi zemlji i moru:

„Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!“
I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih.
Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza glasa:
„Spasenje Bogu našemu
koji sjedi na prijestolju
i Jaganjcu!“
I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći:
„Amen! Blagoslov i slava,
i mudrost, i zahvalnica,
i čast i moć i snaga
Bogu našemu
u vijeke vjekova. Amen.“
I jedan me od starješina upita: „Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?“
Odgovorih mu: „Gospodine moj, ti to znaš.“
A on će mi: „Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.“

[Otk 7, 2-4.9-14] 

– Neke žene i muškarci zbog svog moralnog načina življenja, službeno su od Crkve ovjekovječeni aureolom te stavljeni u popis svetaca, koji se nalazi ispisan na zidnom kalendaru u našoj kuhinji, il’ negdje u dnevnom boravku.
– Drugi su opet bili osuđivani kao prijestupnici, i tako se onda prema njima i odnosilo.
– Ipak, najveći ih je broj jednostavno prešućen i zaboravljen.
Na današnji dan, a u koji Crkva slavi svetkovinu „Svih svetih“, u tom slavlju obuhvaćeni su likovi iz sva tri ova niza. – Zato se spominjemo njihovih imenâ i njihovog djela. Jer svi oni zajedno, čine onu zlatnu nit povijesti – zlatnu nit povijesti cijele Crkve, na koju se mi (Ti i ja) našim životima nastavljamo-nadovezujemo.
A oni koji su činili „protu-povijest“, i to u onom njezinom najradikalnijem smislu, bili su upravo oni, o kojima govori „Knjiga Otkrivenja“.
Mnoštvo koje nitko ne mogaše izbrojit’ – iz svakog plemena i jezika, puka i naroda; stoje u „bijelim haljinama“ pred prijestoljem i pjevaju iz svega glasa: „Spasenje dolazi jedino od Boga!“
I dalje, kad se postavi pitanje: „odakle dođoše ovi u bijelo obučeni“, reći će se: „Oni dođoše iz nevolje velike!“
Ovaj tekst iznosi na vidjelo viziju sveto-pisamskog pisca Ivana, a svi oni kojih se tiču riječi ovog teksta, članovi su jedne i iste zajednice – zajednice vjernikâ, koja dolazi iz svijeta suza i boli, iz svijeta patnje.
– I baš zato, jer su progonstva njihova svakodnevica, oni se povjeravaju istini Božjoj, da spasenje dolazi jedino od Njega, od Gospodina!
Nažalost, ali to je ono što je (na nekad kršćanskom Zapadu) izumrlo, nestalo. To je ona duboka poniznost, prožeta strahom Gospodnjim – i čistoća koja se rađa u vatri progonstva, a što se danas prepoznaje još samo u susretima s kršćanskom braćom i sestrama koji trpe progonstva i mučenja u islamskim i komunističkim državama.
Zato mi je želja da se u 315. emisiji kršćanskog rocka prisjetimo sviju koji su živjeli prije nas, a koji su se svojim životom upisali u povijest Crkve. Dakako, prisjetit ćemo se i svih drugih, kojima to upisivanje nije pošlo za rukom.
Oni, koji su na onu drugu obalu ‘otišli’ prije nas, mi vjerujemo da oni žive jednim boljim životom, u jednom boljem svijetu u kojem će Bog otrti svaku suzu s njihovih očiju; u svijetu gdje smrti više neće biti i gdje čovjek neće imati straha pred drugim čovjekom.
Nitko od nas pravo ne zna, gdje se nalazi taj svijet; ali mi kršćani vjerujemo – da je to ono bolje mjesto, gdje će „Gospodar vinograda“ prema zasluzi, časno podijelit’ nadnice.

Ova noćašnja emisija kršćanskog rocka, 315. po redu, bit će i lijepa, i tužna; 
sve skupa u jednome - u slavljenu Gospodina, koji je Gospodar i živima - i 
mrtvima.
U ovoj noći sjećat ćemo se i bit ćemo radosni, jer sve je to sastavni dio ovog 
današnjeg dana, Svih svetih - i sutrašnjeg dana, Dana mrtvih, „Dušnog dana“. 

A Ti, sve što trebaš učinit’, jest – klikni na ovaj link ispod

Dobri Bog Te blagoslovio!

pozdravlja p. anto

Pregledajte ostale emisije

Scroll to Top