Kompilacije

Odmaknuti od svega što život nije i poći za Gospodinom, koji je jedini i pravi Put, Istina i Život.

2002. Najbolje

Poruku koju Glasnici nade šalju najbolje je poslušati u našim pjesmama, uvijek kažemo: “Ozbiljno uzmite naša nastojanja, poslušajte naše pjesme, one u sebi nose poruku Isusa Krista koji je jedini Put, Istina i Život.

2016. ... Najslušanije!

Biti izvanredan evangelizator, od Boga obdaren da ‘neosvojive’ osvoji za Krista.

2018. Teško pronać'

Bogu dati slavu, uz zvuk gitare Njegovo Sveto ime slaviti u crkvi i van nje … u mračnom podrumu među onima koji za Boga nisu ni čuli, ili ga ismijavaju, jer i za njih je On bio raspet na križu.

2018. Posuđeno

Naše energično  korištenje ekstremne glazbe u cilju prenošenja Evanđelja i dalje osvaja živote za Isusa, dovesti ljude Isusu je vidjeti plodove njegove službe.

2020. Balade [1Kr 19,12]

Lorem ipsum

Scroll to Top